สุขภาพ ต้องมาคู่กับ sex แล้วอายุของเราจะยืนยาว

เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่เราจะต้องสนใจทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินหรือเป็นเรื่องของการออกกำลังกาย ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะขาดการดูแลไม่ได้ และเรื่อง sex ก็เช่นกัน เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลและใส่ใจไม่น้อยไปกว่าเรื่องของสุขภาพ เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นของคู่กัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ ของแบบนี้ คู่กัน มีความสุขที่สุด

แล้วการจะทำให้ชีวิตของเรายืนยาว เราก็จำเป็นจะต้องทำให้ส่วนประกอบของทั้ง 2 สิ่งนี้ มีความเสมอภาคหรือเรียกว่าสมดุลกัน และการดู 2 เรื่องนี้ให้เหมาะสมกันจะต้องประกอบไปด้วย

1.เวลา
การจัดสรรเรื่องของเวลาในสุขภาพและ sex จะต้องมีการจัดสรรเวลาให้ลงตัว เพราะถ้าเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป ร่างกายก็จะขาดความสมดุล และเกิดอาการร่างกายอ่อนแอได้ เรื่อง sex ถ้ามากเกินไปก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดและถ้าออกกำลังกายมากเกินไป ก็จะมีแต่ร่างกายที่แข็งแรงแต่ด้านจิตใจไม่แข็งแรงเช่นกัน

2.อาหาร
เรื่องของสุขภาพและเรื่อง sex ต้องดีพร้อมกันทั้งภายในและภายนอก เรื่องของอาหารต้องเป็นหลักสำคัญอันดับแรก ถ้าเราทานอาหารที่มีประโยชน์ ร่างกายก็จะแข็งแรงสามารถใช้งานได้ยาวนานและแก่ช้าเป็นเรื่องสำคัญ และในเรื่องของการทำกิจกรรมกับคู่รักหรือการ xxx ก็จะทำได้อย่างต่อเนื่องไม่มีความว่าเบื่อหน่ายด้วยเช่นกัน

3.สถานที่
การออกกำลังกายจำเป็นต้องเป็นสถานที่ที่ไปออกกำลังกายแล้วได้ประโยชน์อย่างแท้จริง อย่างเช่นสวนสาธารณะหรือที่อากาศปลอดโปร่ง เมื่อเราได้สูญเสียเหงื่ออย่างเต็มที่ ร่างกายของเราก็ควรได้รับอากาศที่ดี และน้ำที่สะอาดเข้าไปแทนที่ด้วยเช่นกัน และในเรื่องของ sex ก็เช่นกัน ถ้าเราได้บรรยากาศที่ดี และมีสิ่งกระตุ้นอารมณ์อย่างเครื่องดื่มเย็นๆ หรือหนังx lสักเรื่องก็ไม่ยากที่จะเสริมสร้างเรื่องของพลังใจหลังการออกกำลังกายด้วยเช่นกัน

นอกเหนือจากนี้แล้วการจะมีชีวิตที่มีสุข ก็ต้องรู้จักการใช้ชีวิตให้สมส่วนด้วยเช่นกัน ในเวลาที่เรามีความสุขเสียงหัวเราะคือการบอกว่าเรามีความสุขแค่ไหนและเสียงหัวเราะคือการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี เช่นเดียวกันกับเรื่องของ sex ในเวลาที่เรา xxx กันเราก็ควรจะมีเสียงตอบโต้กันอย่างเช่น “การบอกว่ามันคือสิ่งที่ฉันต้องการ” หรือ การบอกว่า “คุณคือสุดที่รักของผม” ตรงนี้จะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นแช่มชื่นเป็นอย่างมาก การที่เราจะสร้างพลังกายและพลังใจไปพร้อมกันก็จำเป็นต้องเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยเช่นกัน คนไหนที่อารมณ์ ดีก็จะมีน่าตาที่เด็กตลอดเวลา

You may also like...